KỆ XUYÊN SUỐT

- Hệ thống kệ không có khoảng trống – Tiết kiệm đến 90% không gian của kho.

- Phù hợp những nhóm hàng hóa đồng nhất về qui cách pallet.

- Số lượng chủng loại hàng hóa ít.

- Khả năng lựa chọn pallet thấp – hàng nhập trước – xuất sau.


Đã thêm vào giỏ hàng